тел: 056 86 14 27
Погребална агенция ГЕЯ
Денонощна погребална агенция в град Бургас
Кремация

Кремация

Траурна агенция ГЕЯ Стефка Димитрова предлага кремация. ( Пакетна цена на услугите кремация + транспорт до София и връщане на урна - 550 лв. ).

 

Кремацията представлява, процес на полагането на тялото на покойник в специално изградена за целта пещ, наречена крематориум за изгарянето му. След изгаряне, от тялото остават основните оставки във формата на прах и газообразно състояние, които се поставят в съд наречен урна.

 

Предлага се и в случаите, когато поради нарасналата населеност на градовете в страната, няма свободни погребални площи в гробищните паркове.